Filtrasyon Hizmetleri

Madeni yağların kullanıldığı hidrolik, yağlama ve soğutma sistemlerinde arızalı parçalardan veya dışarıdan giren yabancı maddelerden oluşan partiküllerin yağdan ayrılması için filtrasyon mutlaka düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Filtrasyon işlemi öncesinde sistemden yağ numunesi alınarak sistemin kirlilik derecesi mutlaka kontrol edilmeli ve rapor doğrultusunda uygun filtrasyon işlemi uygulanmalıdır.
Vernik ve Çözünürlük

Yağın çözünürlüğü direkt olarak yağın sıcaklığıyla bağlantılıdır. Daha sıcak yağ çözelti içerisinde daha fazla oksidasyon yan-ürün tutabilir, fakat yağ soğudukça oksidasyon yan-ürün (vernik çökeltisi oluşumu için hammadde) çözeltiden dışarı çıkar bu sebeble servo vanalarda ve diğer kritik bileşenlerde atıklar oluşturabilir.Normoil filtrasyon sistemi, zaman ile oluşmuş vernik atıklarını temizler ve hiç oluşmadan önlemek için (hala solüsyon haldeyken) verniklenmeye neden olan sebepleri ortadan kaldırır.

Copyright 2011 © teknonorm Web Tasarım : Ay Design