Diğer

 Hidrolik Yağlar

 Türbin Yağları

 Dişli ve Redüktör Yağları

 Tekstil Yağları

 Saf Kesme Yağları

 Kompresör Yağları

 Yağlama Yağları

 Kızak Yağları

 Isıl İşlem Yağları

 Isı Transfer Yağları

 Motor Yağları

 Emülsiyon Harici Sıvılar

 Dizel Yakıtlar ve Biyodizel

 Kerosen Uçak Yakıtı

 Yabancı Yağ Ayrıştırma Cihazları

 Emülsiyon Geri Kazanım / Yenileme Sistemi

 Atık Emülsiyon Ayrıştırma Sistemi

 Evaporatör Sistemi

 End. Vakumlu Temizleme Makineleri

 Emülsiyon Karışım Hazırlama Cihazları

 Rulo Bant Filtre Sistemleri

 Manyetik Filtrasyon Sistemleri

 Torba Filtre Sistemi

 Filtre Pres Sistemi

 Talaş Briketleme Presi

 Talaş Kırıcı ve Taşıma Konveyörü

 Çeşitli Filtrasyon Cihazları

 Katı Sıvı Santrifüjü

 Talaş Santrifüjü

 Decanter Sistemleri

 Atık Motor Yağı Santrifüjü

 Sıvı Sıvı Santrifüjü

 Çeşitli Filtre Sarf Malzemeleri

 Yağ ve Kimyasal Emiciler

 Motor Tork Sınırlayıcılar

 Refraktometreler

 Yağ Sıyırıcılar (Oil Skimmer / Belt Skimmer)

 Mobil Madeni Yağlar

 Shell Madeni Yağlar

 Kaiser Madeni Yağlar

Mineral Yağ Hassas Filtrasyon Sistemi

 Yabancı Yağ Ayrıştırma Cihazı

 Atık Motor Yağı Santrifüjü

 Vakum Purifier Cihazıyla Yağ Kurutma 

 Flushing Prosesi ile Sistem Temizleme

 Detaylı Yağ Analiz Hizmeti

 TAN Değeri Ölçümü

 Su Oranı Tespiti (%/ppm)

 Viskozite Tayini

 Detaylı Element Analizi

 Partikül Kirlilik Ölçümü (ISO / NAS)

 Online ve Offline Partikül Sayım Cihazları

 Su Tayin Cihazı ve Monitörü

 Mikroskoplu Yağ Analiz Seti

 Atık - Bertaraf Lisanslarıyla Toplama

 Lisanslı Taşıma Araçlarıyla Nakliye

ENDÜSTRİYEL YAĞ VE YAKIT FİLTRASYON SİSTEMLERİ

EMÜLSİYON (BORYAĞI) FİLTRASYON SİSTEMLERİ

SANTRİFÜJ FİLTRASYON SİSTEMLERİ

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

MADENİ YAĞLAR

CİHAZ KİRALAMA HİZMETLERİ

YAĞ ANALİZ HİZMETİ

YAĞ ANALİZ CİHAZLARI

ATIK YAĞ TOPLAMA HİZMETİ

PURİFİER CİHAZI

SDFC FİLTRELER

TORBA FİLTRELER

RULO BANT FİLTRELER

YAĞ VE KİMYASAL EMİCİLER

PRESSURE FİLTERS

VACUUM Distillation

vacuum filter

centrifuge

water filtration

Filtrepres Sistemi

Torba Filtre Sistemi

Absorption Filters

Dewatering Filters

Model SF Dewatering Filter

Model GSF Gravity Filter

Model SDU Dewatering Filter

Evaporators

Model TEB Evaporator

Gravity Filters

Model LF Gravity Filter

Model LGF Gravity Filter

Model RGF Gravity Filter

Model GSF Gravity Filter

Model HGF Gravity Filter

Model MPF Gravity Filter

Lens Generating Filtration

Magnetic Separators

Model MMS Mini Magnetic Separators

Model MSI Magnetic Separators

Oil Water Separators

Model OWS Oil Water Separator

Model SMR Spent Media Rewinder

Model SMR Spent Media Rewinder

Oil Skimmers

Model DTOS Oil Water Skimmer

Proses Filtrasyon

Torba Hazneleri

Çoklu Kartuşlu Hazneler

Yeni Jenerasyon Hazneler

Filtre Elemanları ve Kartuşları

Kırmalı Filtre Elemanları

Filtre Torbaları ve Elemanları

Kartuş Filtre Hazneleri

Torba Filtreler ve Çember Süzgeçleri

Derinlikli Filtre Elemanları

Spesiyalist Hazneler

Yakıtlar Biyoyakıtlar

Biyoyakıt Saflaştırma Sistemleri

Yakıt Filtrasyon ve Parlatma Ekipmanları

Yakıt Filtre Hazneleri

Yakıt Filtre Kartuş ve Aksesuarları

Hippo Filtre Sistemi

Yağ ve Yakıt Alanı Test Kitleri

Tekli Ve Çiftli Uzun Kartuş Hazneler

Hidrolik ve Mineral Yağlar

Hassas Yağ Filtrasyon Cihazı

Filtrasyon Sistemleri

Hidrolik ve Mineral Yağ Filtreleri

Yağ ve Yakıt Temizleme Sistemleri

Çeşitli Filtre Elemanları

Hava Nefeslikleri

Özel İmalat Filtrasyon Sistemleri

Basınç Filtreleri, Hazneleri

Normal Basınç Filtre Hazneleri

Kalite Kontrol Cihazları

Lazer Partikül Sayım Cihazları

Laboratuvar Test

Su Tayin Cihazları

Yağ ve Yakıt Test Kitleri

yağ filtrasyon

YAĞ FİLTRASYON

HİDROLİK FİLTRASYON

BORU FLUSHİNG

HİDROLİK FLUSHİNG

YAĞ PURUFIER CİHAZI

YAĞDAN SU AYIRMA

YAĞ VE YAKIT FİLTRASYONU

EVAPORATÖR VE ATIK EMÜLSİYON BERTARAF 

LİSANSLI ATIK YAĞ TOPLAMA VE BERTARAF 

ATIK MOTOR / BİTKİSEL YAĞLAR FİLTRASYON

YAĞ FLUSHİNG VE TEMİZLEME

HİDROLİK YAĞ KURUTMA HİZMETİ

ÇEŞİTLİ FİLTRE SARF MALZEMELERİ İMALAT

TALAŞ SANTRİFÜJ VE DECANTER SİSTEMLERİ

DETAYLI YAĞ ANALİZ HİZMETİ

YAĞ KALİTE KONTROL EKİPMANLARI

BİYODİZEL YAKIT FİLTRE SİSTEMLERİ

VAKUM SİSTEMLİ YAĞ PURIFIER CİHAZI

VAKUM SİSTEMLİ DİZEL PURIFIER CİHAZI

RULO BANT FİLTRE SİSTEMİ ve FİLTRELERİ

TORBA FİLTRE SİSTEMİ FİLTRELER

YAĞ SU AYRIŞTIRMA

YAĞ ANALİZ VE KALİTE KONTROL EKİPMANLARI

YAĞ FİLTRE CİHAZ KİRALAMA HİZMETİ

FT TÜRBİN YAĞI FİLTRASYON SİSTEMİ 

VAKUM PURIFIERLE SU AYRIŞTIRMA HİZMETİ

MOBİL YAKIT FİLTRASYON CİHAZI

MOBİL FİLTRASYON CİHAZI

YAĞDAN SU AYIRMA CİHAZI

Copyright 2011 © teknonorm Web Tasarım : Ay Design