İş Etiği Kuralları

İş Etiği Kuralları

1. Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm müşterilerimizle olan ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

2. Gizlilik

Gizli ve özel bilgiler; Teknonorm’ a ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen “gizlilik anlaşmaları” çerçevesindeki bilgileri kapsar. Teknonorm olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz.

3. Çıkar Çatışması

Teknonorm olarak, potansiyel yada gerçek çıkar çatışmasını kapsayacak ilişkiler ve durumlardan uzak durmayı amaçlarız. 

4. Sorumluluklarımız

Müşterilere Karşı Sorumluluk

Sürekli geliştirme ve araştırma ile müşterilerimize, çalışanların verimini artıran ürünler geliştirmek ve müşterilerin kalite ve güvenlik konularındaki beklentilerini karşılayacak ürün, servis ve çözümler sunmak. Müşterilerimizle olan tüm ilişkilerimizde şeffaflık, dürüstlük ve içtenliği ilke edinmek. Ürün ve hizmetlerimizi zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunmak. Müşterilerimize saygı, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşmak. 

Tedarikçilere Karşı Sorumluluk

Tedarikçilerimize adil ve saygılı davranmak. Tedarikçilerimize karşı tüm yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli hassasiyet ve özeni göstermek. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklığımızın gizli belgelerini özenle korumak.

Rakiplerimize Karşı Sorumluluklar

Teknonorm, etkin bir şekilde sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınır.

Şirkete Karşı Sorumluluk

Şirket yatırımlarını korumak. Sürekli ve artan geri dönüşüm için çalışmak. Şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetmek. 
 

Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklar 

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlamak. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı göstermek. Çalışanlarına ait özel bilgilere ve çalışanların özel yaşantısına müdahale etmemek. Çalışanlar  hakkındaki her türlü bilgiyi saklı tutmak. Çalışanlara yönelik uygulamalarda cinsiyet, yaş, etnik köken ve dini inanca yönelik ayrım yapmamak. Yasalar ve şartların gerektirdiği seviyede sağlıklı ve güvenli çalışma
şartlarını oluşturmak ve imkanlar nispetinde geliştirmeye çalışmak.
 

Çalışanların Şirkete Karşı Sorumlulukları 

Teknonorm çalışanları, sorumluluk alanları içindeki faaliyetleri yürütürken bu faaliyetlere yön verme  amacıyla 3. şahıslardan gelebilecek maddi ve manevi teklifleri kesinlikle reddeder. Çalışanlar verilen görevi yerine getirirken azami ölçüde dikkat ve özen gösterir ve yapılan işin daha kaliteli, hızlı ve ekonomik olabilmesi için gayret sarf ederler. Çalışanlar şirketin imajını ve saygınlığını zedeleyecek her türlü hal ve hareketten kaçınır ve mesai saatleri içinde şirket yönetimince önceden belirlenmiş giyim-kuşam tarzının ve davranış biçiminin dışına çıkmazlar. Teknonorm çalışanları şirket menfaatlerine aykırı durumlar karşısında duyarsız ve tepkisiz kalmayarak  ilgili birimleri bilgilendirirler. Teknonorm çalışanları şirketin tüm demirbaşlarını amacına uygun kullanarak israftan  kaçınırlar. Çalışanlar şirketin sağladığı imkanları özel işler için kullanmazlar.

 

Çalışanların Çalışanlara Karşı Sorumlulukları 

Teknonorm çalışanları yapılan işin gereği şirket çalışanları hakkında edindikleri özel bilgileri iş gereği dışındakilerle paylaşmazlar.

 

Yasal Sorumluluklar 

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi yerel yasalar ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütmek. Yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunmak. Teknonorm vergi ve diğer yasal yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyi, topluma  örnek olmayı hedefler.

 

Çevre, Toplum ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklar 

Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması, eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması Teknonorm için çok önemlidir.Teknonorm çalışanları İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışır. Teknonorm, diğer kurum ve kuruluşlar, ürün ve kişiler hakkında küçümseyici, alaycı ve rencide edici ifadeler kullanmaz.

 

Sosyal Sorumluluk

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda kanun ve yönetmeliklere uygun hareket ederek işimizi toplumun sorumluluk sahibi bir üyesi olarak yönetmek. Dünyaca kabul edilen insan haklarına saygı göstermek ve korunmasına destek vermek.  Sürekli gelişime katkı sağlayarak, toplumun ihtiyaçlarına duyarlı olmak.

Copyright 2011 © teknonorm Web Tasarım : Ay Design