Pickling Hizmetleri

Pickling işleminin amacı, boru devrelerindeki kaynak çapağı, pas ve korozif maddeleri vs. boru devrelerinden atmaktır. Bu işlem özel oranlarda belirlenen asitler ile  gerçekleşmektedir. Asitleme sırasında istenmeyen tüm kirli partiküllerle birlikte boru iç yüzeyinden ince bir tabaka kaldırılmaktadır. 

" Kaynaksız yapılmış ve montajda hasas boru kullanılan hidrolik devrelerde Pickling yapılmasını tavsiye etmiyoruz.”
Pickling ne zaman yapılması gerekli;

• 
Yeni yapılmış kaynaklı boru devrelerinde
Tamir yapılmış kaynaklı boru devrelerinde
Uzun süre yağsız kalmış devrelerde  
• 
Yoğun nem altında uzun süreli duruş yapılmış devrelerde

Kimyasal yıkama yönteminde ilk aşamada sistemde kalan yağların temizlenmesi için yağ sökücü kullanılmaktadır. İkinci aşamada paslanmış yüzeyin temizlenmesi için asit kullanılır. Üçüncü aşama ise korozyon engelleme amaçlı nötralize işlemi yapılmaktadır. Bu süreçte yüksek kalitede bir sonuç almak için işlemler ve Ph değerleri dikkatli bir şekilde takip ve kontrol edilmelidir. Süreç içerisinde yapılabilecek en küçük hata bütün prosesin baştan başlamasına ve sadece maddi değil,işletmelerimiz için çok değerli olan zaman kaybına da yol açacaktır. İki şekilde pickling (asitleme) işlemi yapılabilmektedir:

1. Daldırma yöntemi ile pickling (asitleme) işlemi
2. Sirkülasyon yöntemi ile pickling (asitleme) işlemi

1. Daldırma yöntemi ile asitleme işlemi:

Daldırma yöntemi ile asitleme işlemi, boru devrelerinin montajı yapıldıktan sonra, borular flanş bağlantı yerlerinden sökülerek asitleme işleminin yapılacağı yere götürülerek yapılır. Daldırma yöntemi ile asitleme işleminde sırası ile şu işlemler yapılır.
 
Yağ giderme:

Borular %10-20 konsantrasyonundaki sodyum hidroksit (NaOH) çözelti içeren banyoya daldırılır. Banyo sıcaklığı yaklaşık 70° C ‘dir. Yağlar giderilinceye kadar borular banyoda bekletilir.

Yıkama İşlemi:

Borulardaki NaOH çözeltisi giderilinceye kadar, borular su ile yıkama işlemine tabi tutulur.

Asitleme işlemi:

Borular %20-30 HCl (hidroklorik asit) içeren asit banyolarına daldırılır. Borular dışarıda kalmayacak şekilde tamamının asit banyosuna daldırılması gerekir. Borulardaki pas giderme işlemi tamamlanıncaya kadar asitleme işlemine devam edilir. Pas ve kaynak çapaklarının durumuna göre banyoda yaklaşık 2 saat bekletilir. Eğer banyodaki asit konsantrasyonu düşükse bekleme süresi artar. Örneğin asit konsantrasyonu %8 HCl civarında ise bekleme süresi 5 saat civarındadır. Asitleme işleminde HCl yerine, H2SO4 (Sülfürikasit)’te kullanılabilir.”
  
Yıkama işlemi:
 
Borular yaklaşık 70ºC deki su banyosuna daldırılarak, üzerindeki asit tamamen giderilinceye kadar bekletilir.

N
ötralize işlemi:
 
Borular %3-6 konsantrasyonundaki NaOH (sodyumhidroksit) çözeltisine batırılır. Nötralize banyosunda asitle temizlenmiş yüzeylerde pas oluşumunu önlemek için pasivasyon katkıları içerir. Bekleme süresi yaklaşık 30 dakikadır.

Kurutma:

Boruların içerisi sıcak kuru hava ile kurutulur.

Yağlama işlemi:

Kurutma işleminden sonra, paslanmayı engellemek için boruların yağlanması gerekir. Bu yağın boru devrelerinde kullanılacak yağ ile aynı cins olması tercih edilmelidir.

Ambalajlama işlemi:

Yağlama işleminden sonra boruların açık ağızlarının kapatılarak toz ve partikül girmesi önlenir. Borular daha sonra flushing işlemi için temizleme sahasına nakledilir.


2. Sirkülasyon yöntemi ile asitleme
işlemi

Sirkülasyon yönteminde asitleme işlemi, boru devreleri yerine monte edildikten ve birbirine bağlandıktan sonra yapılır. Bu yöntemde asit solüsyonu, asit pompası yardımı ile hidrolik borulardan dolaştırılarak asitleme işlemi gerçekleştirilir. Yalnız burada dikkat edilecek çok önemli bir husus vardır. Asitleme işlemi esnasında hidrolik pompa, motor, valfler, silindir vs. elemanlar bypass yapılarak, asit solüsyonunun sadece boruların içerisinden dolaştırılması sağlanır. Bu yöntemde hidrolik devrelerde dolaşan asit solüsyonu tekrar asit tankına gelir ve buradan tekrar devreye basılır. Pompalama devresinde solüsyon ile taşınan partiküller filtrede tutulur. Asitleme işlemi esnasında borulara yumuşak çekiçle vurularak, asitlemenin etkisi artırılır.

Asitleme işlemini müteakip, yıkama için su sirkülasyonu ve nötralize işlemi için NaOH (Sodyumhidroksit) çözeltisi boru devrelerinde dolaştırılarak sirkülasyon yöntemi ile asitleme işlemi tamamlanır. Sirkülasyon yöntemi ile asitleme işlemindeki solüsyon konsantrasyon ve sıcaklık değerleri için, daldırma yöntemi ile asitleme işlemindeki değerler aynıdır. 

 

Copyright 2011 © teknonorm Web Tasarım : Ay Design